Jak czerpać satysfakcję z życia i osiągać sukcesy?

Krok 1: Pokochaj siebie Wiąże się to oczywiście z samooceną, poczuciem własnej wartości, świadomością siebie oraz samoakceptacją. I to nad nimi należy pracować, aby zacząć darzyć się miłością. Oczywiście nie chodzi tu o narcyzm czy wywyższanie się, ale docenianie siebie takiego, jakim się jest. Bycie wdzięcznym samemu sobie za to, Dowiedz się więcej…