Terminy przyjęć:

czwartek 16:00 – 20:00

O terapeucie:

psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Pacjenci: osoby dorosłe 19+

Specjalizacja: zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne i inne zaburzenia nastroju, niska
samoocena, trudności w relacjach interpersonalnych, trudności z regulacją emocji i radzeniem
sobie ze stresem, psychogeriatria

Edukacja: Psychologiczne studia magisterskie ze specjalnością kliniczną; Czteroletnie podyplomowe szkolenie w psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT), obejmujące założenia Dialogu Motywującego oraz terapię zorientowaną na schematy i terapię trzeciej fali w Akademii Motywacji i Edukacji, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Doświadczenie : Doświadczenie zdobywałam pracując w Szpitalu Wolskim, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, ośrodkach i poradniach psychologicznych oraz udzielając pomocy psychologicznej w telefonicznej linii wparcia dla pracowników korporacji.

Pisze o sobie: Jestem psycholożką i psychoterapeutką w trakcie całościowego szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej (CBT). W pracy terapeutycznej korzystam również z założeń dialogu motywującego oraz terapii zorientowanej na schematy i terapię trzeciej fali. Pracuję z osobami dorosłymi doświadczającymi zaburzeń lękowych, depresyjnych (i innych zaburzeń nastroju), niskiej samooceny, trudności z regulacją emocji i radzeniem sobie ze stresem, braku motywacji, trudności w relacjach interpersonalnych, kryzysów życiowych takich jak: żałoba, utrata pracy, rozstanie. Wspieram także osoby neuroatypowe i LGBT+. Ponadto, zajmuję się neuropsychologiczną diagnozą funkcji poznawczych oraz szeroko pojętą psychogeriatrią.
W procesie terapeutycznym najważniejszym dla mnie elementem jest relacja z osobą, z którą spotykam się w gabinecie. Staram się stworzyć bezpieczną przestrzeń i relację opartą przede wszystkim na akceptacji, otwartości, chęci zrozumienia i szacunku wobec doświadczeń drugiego człowieka oraz podążaniu za jego aktualnymi potrzebami. W swojej pracy wykorzystuję wyłącznie empirycznie potwierdzone metody. Swoją pracę poddaję superwizji, a także odbyłam terapię własną. Stale poszerzam swoją wiedzę tak, aby pomagać jak najskuteczniej, zgodnie z aktualną wiedzą naukową.

ZAPISY:

telefonicznie: 790 839 739

e-mailowo: mail@pracowniawell.pl

Klaudia Kornacka – ZnanyLekarz.pl