Terminy przyjęć:

środa 17:00-20:00

O terapeucie:

psycholog, psychoterapeuta

Pacjenci: osoby dorosłe, młodzież 13+

Specjalizacja: lęk, depresja, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, interwencja kryzysowa

Edukacja: magisterskie studia psychologiczne, czteroletnia szkoła psychoterapii poznawczo-
behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO, akredytowanym przez Polskie
Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Szkolenie w terapii skoncentrowanej na
rozwiązaniach w Centrum PSR w Warszawie, posiadającym akredytację Polskiego Stowarzyszenia
Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz International Alliance of Solution
Focused Teaching Institutes. Szkolenie specjalistyczne z interwencji kryzysowej oraz z interwencji
kryzysowej w obliczu wojny.

Doświadczenie: Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii w  Wojskowym Instytucie
Medycznym w Warszawie, Klinika Psychologiczno-Psychiatryczna PsychoMedic.

Pisze o sobie: Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT) z wykorzystaniem technik Terapii
Schematu oraz Dialogu Motywującego. Podczas pracy kieruję się akceptacją, koncentruję się na
wspieraniu osób doświadczających intensywnego napięcia emocjonalnego, trudności związanych z
zaniżoną samooceną, obniżonym nastrojem i brakiem motywacji. Pomagam osobom cierpiącym z
powodu zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości. Wspieram osoby
doświadczające trudności w obszarach relacji, problemów interpersonalnych, potrzebujące wsparcia
psychologicznego podczas doświadczanych kryzysów. Moją pracę regularnie poddaję superwizji, jak
również uczestniczę w terapii własnej, dzięki czemu nie przenoszę spraw osobistych na pracę. Stale
się szkolę i rozwijam umiejętności, by być na bieżąco z najbardziej skutecznymi i udowodnionymi
empirycznie metodami. Udzielam także konsultacji online.

ZAPISY:

telefonicznie: 790 839 739

e-mailowo: mail@pracowniawell.pl