Terminy przyjęć:

środa 17:00-21:00

O terapeucie:

psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Pacjenci: osoby dorosłe, młodzież 13+

Specjalizacja: lęk, depresja, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, interwencja kryzysowa

Edukacja: magisterskie studia psychologiczne, czteroletnia szkoła psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Szkolenie w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w Centrum PSR w Warszawie, posiadającym akredytację Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes. Szkolenie specjalistyczne z interwencji kryzysowej oraz z interwencji kryzysowej w obliczu wojny.

Doświadczenie: Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii w  Wojskowym Instytucie
Medycznym w Warszawie, Klinika Psychologiczno-Psychiatryczna PsychoMedic.

Pisze o sobie: Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT) z wykorzystaniem technik Terapii Schematu oraz Dialogu Motywującego. Podczas pracy kieruję się akceptacją, koncentruję się na wspieraniu osób doświadczających intensywnego napięcia emocjonalnego, trudności związanych z zaniżoną samooceną, obniżonym nastrojem i brakiem motywacji. Pomagam osobom cierpiącym z powodu zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości. Wspieram osoby doświadczające trudności w obszarach relacji, problemów interpersonalnych, potrzebujące wsparcia psychologicznego podczas doświadczanych kryzysów. Moją pracę regularnie poddaję superwizji, jak również uczestniczę w terapii własnej, dzięki czemu nie przenoszę spraw osobistych na pracę. Stale się szkolę i rozwijam umiejętności, by być na bieżąco z najbardziej skutecznymi i udowodnionymi empirycznie metodami. Udzielam także konsultacji online.

ZAPISY:

telefonicznie: 790 839 739

e-mailowo: mail@pracowniawell.pl