Technika relaksacyjna „Dobre (bezpieczne) miejsce”


Technika ACT: Defuzja poznawcza „Liście w strumieniu”