Terminy przyjęć

poniedziałki 9:00 – 20:00

O Terapeucie

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Pacjenci: osoby dorosłe, młodzież 

Specjalizacja: psychoterapia, interwencja kryzysowa i wsparcie rozwoju osobowości u osób:
– cierpiących z powodu problemów zdrowia psychicznego takich jak: depresja, nadmierny lęk, fobie, zaburzenia osobowości (np. unikającej, zależnej, borderline)
– będących ofiarami przemocy (fizycznej, psychicznej)
– z trudnościami w radzeniu sobie ze stresem 
– LGBTQA poszukujących wsparcia w ramach rozwoju osobistego

Edukacja: Jestem doktorantką Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Psychologia oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia obejmującego terapię poznawczo-behawioralną trzeciej fali, założenia dialogu motywującego oraz terapię zorientowaną na schematy. Ukończyłam dzienne studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją wspierania rozwoju osobowości oraz byłam na stypendium naukowym w Hiszpanii na uniwersytecie w Walencji.

Doświadczenie: Praktykę zawodową zdobywałam w: Polish Psychologists’ Association w Londynie, Centrum Odwykowym Spzoz w Warszawie, Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Warszawa Bielany, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej “Maluch” we Włocławku oraz podczas wielu szkoleń i spotkań merytorycznych. Aktualnie pracuję pod stałą superwizją jako psychoterapeutka, interwentka kryzsowa, psychoedukatorka i trenerka umiejętności psychospołecznych oraz wolontariuszka w Centrum Praw Kobiet.

Pisze o sobie: Jestem psychoterapeutką z wykształcenia i z zamiłowania, gdyż psychologia i nauki o człowieku pasjonowały mnie od najmłodszych lat. W pracowni WELL oferuję terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym 3 fali, będącą empirycznie potwierdzoną i z założenia krótkoterminową formą pomocy terapeutycznej. W mojej pracy staram się skupiać indywidualnie na każdym pacjencie, dbając nie tylko o proces zdrowienia, ale również o przyjazną, równościową i bezpieczną atmosferę zarówno w gabinecie, jak i w ramach terapii online. Dbając o skuteczność i jakość mojej pracy poddaje się stałej superwizji i uczestniczę w rozmaitych szkoleniach i konferencjach.  
Poza psychologią interesuję się muzyką i na co dzień staram się łączyć obie te dziedziny. Ukończyłam kursy Muzykoterapii oraz oba stopnie szkoły muzycznej. Gram w orkiestrze na wiolonczeli oraz prowadzę badania naukowe z zakresu społecznej psychologii muzyki.

ZAPISY:

telefonicznie: +48 790 839 739

mailowo: mail@pracowniawell.pl