wyzwanie działanie

Grupa psychoedukacyjna online

dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi

Forma wsparcia przeznaczona dla osób z takimi trudnościami jak:

 • objawy lękowe (lęk społeczny, lęk uogólniony, zaburzenie paniczne)
 • depresja, obniżony nastrój, anhedonia (brak odczuwania przyjemności)
 • unikanie: myślenia o problemach, własnych emocji i dyskomfortu czy aktywności z obawy przed porażką lub innych powodów
 • prokrastynacja czyli odwlekanie lub odkładanie na później zadań i obowiązków
 • niska motywacja
 • brak akceptacji dla własnych emocji i ograniczeń
 • zaburzenia lękowo-depresyjne mieszane

Grupę prowadzi Marta Osińska-Białczyk, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Grupa jest otwarta, dedykowana dla osób dorosłych powyżej 21. roku życia. Ilość miejsc na każdym spotkaniu limitowana ze względu na ćwiczenia oraz zadawanie pytań. Każde spotkanie dotyczy określonego rodzaju problemu lub zaburzenia oraz uczy metod radzenia sobie z nim. Tematy spotkań będą oparte o poznawczo-behawioralne protokoły leczenia, metody trzeciej fali (ACT, Mindfulness) oraz elementy transdiagnostycznej terapii poznawczo-behawioralnej.

Spotkania mają charakter warsztatowy, czyli składają się głównie z ćwiczeń poprzedzonych krótką edukacją i przykładami.

Udział w grupie można potraktować jako:

 • profilaktykę rozwoju zaburzeń
 • wspomaganie procesów terapeutycznych
 • zapobieganie nawrotom
 • czas poświęcony swojemu dobrostanowi psychicznemu.

Spotkania rozpoczynają się w marcu według harmonogramu podanego w formularzu zapisu i będą odbywały się w co drugi piątek w godzinach 18:00-20:00 na platformie Google Meet. Koszt pojedynczego dwugodzinnego spotkania to 100 zł. Przy płatności za 3 spotkania z góry koszt pojedynczego spotkania wynosi 90 zł.

Szczegóły i zapisy pod numerem telefonu 790 839 739, mailowo pod adresem mail@pracowniawell.pl lub przez poniższy formularz zgłoszeniowy.