Terminy przyjęć

środy 16:00 – 20:00

O Terapeucie

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Pacjenci: osoby dorosłe, młodzież 

Specjalizacja: psychoterapia, interwencja kryzysowa i wsparcie rozwoju osobowości u osób:
– cierpiących z powodu problemów zdrowia psychicznego takich jak: depresja, nadmierny lęk, fobie, zaburzenia osobowości (np. unikowe, zależne, borderline)
– będących ofiarami przemocy (fizycznej, psychicznej)
– z trudnościami w radzeniu sobie ze stresem 
– LGBTQIA poszukujących wsparcia w ramach rozwoju osobistego

Edukacja: Jestem terapeutką poznawczo-behawioralną. Pracuję wykorzystując również metody tzw. trzeciej fali, tj. Mindfulness, założenia dialogu motywującego oraz terapię zorientowaną na schematy. Ukończyłam dzienne studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją wspierania rozwoju osobowości oraz byłam na stypendium naukowym w Hiszpanii na uniwersytecie w Walencji. Jestem w trakcie doktoratu.

Doświadczenie: Praktykę zawodową zdobywałam w: Polish Psychologists’ Association w Londynie, Centrum Odwykowym Spzoz w Warszawie, Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Warszawa Bielany, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej “Maluch” we Włocławku oraz podczas wielu szkoleń i spotkań merytorycznych. Aktualnie pracuję pod stałą superwizją jako psychoterapeutka, interwentka kryzsowa, psychoedukatorka i trenerka umiejętności psychospołecznych oraz wolontariuszka w Centrum Praw Kobiet.

Pisze o sobie: Jestem psychoterapeutką z wykształcenia i z zamiłowania, gdyż psychologia i nauki o człowieku pasjonowały mnie od najmłodszych lat. W pracowni WELL oferuję terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym 3 fali, będącą empirycznie potwierdzoną i z założenia krótkoterminową formą pomocy terapeutycznej. W mojej pracy staram się skupiać indywidualnie na każdym pacjencie, dbając nie tylko o proces zdrowienia, ale również o przyjazną, równościową i bezpieczną atmosferę zarówno w gabinecie, jak i w ramach terapii online. Dbając o skuteczność i jakość mojej pracy poddaje się stałej superwizji i uczestniczę w rozmaitych szkoleniach i konferencjach.  
Poza psychologią interesuję się muzyką i na co dzień staram się łączyć obie te dziedziny. Ukończyłam kursy Muzykoterapii oraz oba stopnie szkoły muzycznej. Gram w orkiestrze na wiolonczeli oraz prowadzę badania naukowe z zakresu społecznej psychologii muzyki.

ZAPISY:

telefonicznie: +48 790 839 739

mailowo: mail@pracowniawell.pl